Alkohollagen är viktig för dig

Ansvarsfull
Alkoholhantering

Alkohollagen är viktig för dig

KORT FAKTA OM ÖVNINGEN

 • ca 120 min
 • HT, RL
 • Gå igenom både lärar- och elevdel när du förbereder dig inför lektionen.
 • I “Alkohollagen är viktig för dig” får eleverna lära sig om alkohollagen och varför den är viktig att kunna när man arbetar med alkoholhantering. De får diskutera alkohollagen utifrån givna frågor. De får ta ställning till om påståenden om alkohollagen är sanna eller falska, träna på situationer där elever i rollen som personal agerar utifrån alkohollagen och samspelar med gäster, samt skriva en alkoholpolicy för gäster och personal.
 • Grupparbete - Gruppdiskussion - Muntlig presentation
 • Lektionslängd
 • Ämnen
 • Material & förberedelser
 • Syfte
 • Arbetssätt

LÄRARHANDLEDNING

Det här är andra lektionen av totalt tre som handlar om ansvarsfull alkoholhantering. I den här lektionen fokuserar vi på alkohollagen. Lektionen börjar med att eleverna läser om alkohollagen.

Texten är en sammanfattning av avsnittet om alkohollagen i Folkhälsomyndighetens utbildningsmaterial “Ansvarsfull alkoholservering. Ni kan läsa hela avsnittet här.

Diskutera

Efter att ni har läst texten får ni diskutera alkohollagen med hjälp av frågorna i elevdelen. Arbeta i grupper eller i helklass.

Sant eller falskt

Eleverna får läsa ett antal påståenden om alkoholservering och fylla i om det är sant eller falskt.

Facit:
 • Alkohollagen bidrar till att begränsa drickandet och motverka alkoholskador. [Sant]
 • En bra måltid kan nästan halvera alkoholhalten i blodet. [Sant]
 • För att servera alkoholhaltiga drycker krävs tillstånd av kommunen. [Sant]
 • För att servera alkohol på en uteservering krävs inga tillstånd. [Falskt]
 • Alkoholdrycker får inte tas med från restaurangen, det gäller både gäster och personal. [Sant]
 • Kommunen måste utse serveringsansvariga i personalen. [Falskt]
 • Som anställd har man ett personligt ansvar gentemot alkohollagen och kan alltså straffas för att servera märkbart berusade gäster. [Sant]
 • Underåriga gäster, det vill säga gäster under 18 år, får inte serveras alkohol efter klockan 20.00. [Sant]
 • En person som är störande för andra gäster och högljudd kan beskrivas som märkbart påverkad. [Sant]

Träna på situationer med alkohol

Eleverna får arbeta i par och träna på situationer där personal agerar utifrån alkohollagen och samspelar med gäster. Eleverna turas om i rollen som gäst och som personal.

En alkoholpolicy

Eleverna arbetar i grupper med att tillsammans skriva en alkoholpolicy som gäller för servering till gäster och även till den egna personalen på en restaurang.

Hotell- och turismprogrammet

Läs mer här

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Läs mer här

Här hittar du elevmaterial för lektionen

FLER ÖVNINGAR

ÖVNING 1

Risker med alkohol

I “Risker med alkohol” får eleverna lära sig om alkoholens baksidor. De får ta ställning till påståenden om alkohol och får ökad förståelse för val, handling och konsekvens i alkoholrelaterade frågor.

 • 80-120 min
 • HT, RL
ÖVNING 3

Situationer med besvärliga gäster

I “Situationer med besvärliga gäster” får eleverna lära sig om ansvarsfull alkoholhantering genom att praktiskt tillämpa alkohollagen i rollspel.

 • ca 120min
 • HT, RL

  Registrera din e-post för att få tillgång till materialet

  Ja tack, jag vill få relevant information från Prata Om Alkohol för att underlätta mitt arbete med skolans hälsofrämjande arbete.

  Integritetspolicy

  Cookietext

  Användarvillkor