Registrera din e-post för att få tillgång till materialet

  Ja tack, jag vill få relevant information från Prata Om Alkohol för att underlätta mitt arbete med skolans hälsofrämjande arbete.

  Integritetspolicy

  Cookietext

  Användarvillkor

  Om oss

  Om oss

  Prata Om Alkohol startades 2006 och metoden bygger på samtalsbaserad undervisning med fokus på att lära ungdomar att motstå social press, grupptryck och att lära sig att säga nej till alkohol.

  Prata Om Alkohols metodmaterial är sedan 2017 vetenskapligt utvärderad med positiva resultat. Den treåriga vetenskapliga studien genomfördes i samarbete med forskare knutna till Karolinska Institutet och visar bland annat att metoden minskar sannolikheten till riskbeteende relaterat till alkohol bland unga. Studien är den första i Sverige som under en lång tid följer ungdomar där en systematisk lärarledd och klassrumsbaserad metod används som förebyggande verktyg. Ansvarig forskare var Anders Tengström.

  Sedan starten 2006 har Prata om Alkohols utbildningsmaterial beställts av 75 procent av Sveriges högstadie- och gymnasieskolor. Satsningen har uppmärksammats internationellt och finns nu även etablerat i länder som Frankrike, Finland, Danmark, Lettland, Estland och Litauen.

  Indikationer som visar att Prata om Alkohol bidragit i arbetet med att få ungdomar att välja bort alkohol och senarelägga en eventuell alkoholdebut:

  • Jämfört med 2006 ligger nu svenska ungdomars alkoholkonsumtion på historiskt låga nivåer. Alkoholkonsumtionen bland elever i årskurs 9 har sjunkit från 69 % (2006) till 39 % (2018).
  • Alkoholdebuten har gradvis skjutits uppåt i åldrarna. Idag har bara 13 % av Sveriges niondeklassare testat alkohol före 14 års ålder, jämfört med 32 % när Prata om Alkohol startades 2006.

  Prata Om Alkohol drivs sedan starten av företaget Kunskapskraft & Media med medel från branschföreningarna Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) och Sveriges Bryggerier.

  SVL och Sveriges Bryggerier arbetar aktivt med ett stort antal branschgemensamma frågor i Sverige. Ett av dessa områden är att motverka att unga konsumerar alkohol. Andra områden som branschen också arbetar för att motverka alkoholkonsumtion i är graviditet och trafik.

  Kontakt

  Sveavägen 98 (1tr)
  113 50 Stockholm
  Telefon: 08-410 214 60
  E-post: info@prataomalkohol.se

  Lär mer om Prata om alkohol

  Instruktionsfilm