Registrera din e-post för att få tillgång till materialet

  Ja tack, jag vill få relevant information från Prata Om Alkohol för att underlätta mitt arbete med skolans hälsofrämjande arbete.

  Integritetspolicy

  Cookietext

  Användarvillkor

  Forskningsreferenser

  Forskningsreferenser

  Nedan listas referenser till några viktiga forskningskällor med mera som har haft stor betydelse för Prata Om Alkohols övergripande utformning av metodmaterial och övningar.

  Botvin, G.J. & Griffin, K.W. (2007). School-based programmes to prevent alcohol, tobacco and other drug use. International Reviews of Psychiatry, 19(6), pp. 607-615.

  Coggans, N. (2006). Drug education and prevention: Has progress been made? Drugs: education, prevention and policy, 13(5), pp. 417-422.

  Cuijpers, P. (2002). Effective ingredients of school-based drug prevention program. A systematic revirew. Addictive Behaviors, 27(6), pp. 1009-1023.

  Espada, J.P., Griffin, K.W., Pereira, J.R., Orgilés, M. & Garcia-Fernández, J.M. (2012). Component Analysis of a School-Based Substance Use Prevention Program in Spain: Contributions of Problem Solving and Social Skills Training Content. Prevention Science, 13(1), pp. 86-95. Sivertun and Helldin 2006).

  Faggiano, F., Vigna-Taglianti, F.D., Versino, E., Zambon, A., Borraccino, A. & Lemma, P. (2008). School-based prevention for illicit drugs use: A systematic review. Preventive Medicine, 46(5), pp. 385-396. Ferrer-Wreder et al 2005

  Karlsson, P. (2006). Margins of Prevention – On Older Adolescents’ Positive and Negative Beliefs about Illicit Drug Use. Stockholm: Stockholms universitet, Socialhögskolan.

  Porath-Waller, A.J., Beasley, E. & Beirness, D.J. (2010). A Meta-Analytic Review of School-Based Prevention for Cannabis Use. Health Education & Behavior, 37(5), pp. 709-723.Wilson et al 2001)

  Sherman, E. & Primack, B.A. (2009). What works to prevent adolescent smoking? A systematic Review of the national cancer institute´s research-tested intervention programs. Journal of School Health, 79(9), pp. 391-399.

  Soole, D., Mazerolle, L. & Rombouts, S. (2008). School-Based Drug Prevention Programs: A Review of What Works. The Australian and New Zealand Journal of Criminology, 41(2), pp. 259-286.Andersson, 2008

  Stewart-Brown, S. (2006). What is the evidence on school health promotion in improving health or preventing disease and, specifically, what is the effectiveness of the health promoting schools approach? Köpenhamn: WHO Regional Office for Europe.

  Stigler, M.H., Neusel, E. & Perry, C.L. (2011). School-Based Programs to Prevent and Reduce Alchol Use among Youth. Alcohol Research & Health, 34(2), pp. 157-162.

  Sundell, K. & Forster, M. (2005). En grund för att växa. Forskning om att förebygga beteendeproblem hos barn. Stockholm: Forsknings- och utvecklingsenheten, Socialtjänstförvaltningen. Lemstra et al, 2010

  Tobler, N.S., Roona, M.R., Ochshorn, P., Marchall, D.G., Streke, A.V. & Stackpole, K.M. (2000). School-Based Adolescent Drug Prevention Programs: 1998 Meta-Analysis. The Journal of Primary Prevention, 20(4), pp. 275-328. Stephens et al 2009

  Philippe De Witte and Mack C. Mitchell Jr. (2012). (ERAB study Edited) Underage Drinking A Report on Drinking in the Second Decade Europe and north America

  Jean-Pascal Assailly (2012). Young people and alcohol Trends, causes, consequences and strategies of prevention.