Fortsätt arbetet i din idrottsförening

”En medryckande utbildning med mycket humor och allvar i ett ämne som alla föreningar och klubbar kontinuerligt behöver jobba med”
Mikael Åström, samordnare vid utbildningsträff i Umeå

Fortsätt arbetet i din idrottsförening

LÄRARHANDLEDNING

Den klasstil som tagits fram kan enkelt och med fördel överföras till din idrottsförening.

Antingen kan du sprida och etablera den existerande klasstilen eller så gör du om samma arbete som i skolan fast med utgångspunkt i idrottsföreningen. Nedan hittar du exempel på hur du kan överföra arbetet till din idrottsförening.

Sprid den existerande klasstilen till din idrottsförening

 • Ställ ut klassens arbete i idrottsföreningens lokaler och lägg upp information på föreningens webbsida.
 • Använd sociala medier och uppmana andra lag och idrottsklubbar att också ta fram en egen ”stil” för att uppmuntra till en trygg miljö i föreningen.
 • Utbilda yngre utövare och lag i föreningen och försök få dem att göra samma sak som er.

Arbeta fram en ny stil i din idrottsförening

a) Gemensamma triggers

Teamwork för att ta fram gemensamma triggers för vårt lag i syfte att skapa trygghet och framgång (se uppdragsbeskrivningen i bilagan).

b) Lagstilen

Varje lag arbetar fram tre triggers som de anser skapar trygghet i gruppen. Dessa tre triggers bildar lagstilen. Se till att göra lagstilen synlig och återkoppla ofta till den för att se att alla följer den och om den behöver uppdateras.

c) Sammanställning

Alla lagstilar samlas in och sammanställs till en gemensam för hela föreningen. Gör föreningsstilen synlig för alla och håll den levande genom att kontinuerligt återkoppla och revidera.

 • Elever och personal kopplad till NIU samt idrottsföreningar.
 • Kursupplägg och metodmaterial anpassat för undervisning i kurser som
  Träningslära 1 och 2, pedagogiskt ledarskap och hälsofrämjande arbete.
 • Seminarium och utbildning för elever, ledare och berörda lärare.
 • Undervisning och eget projektarbete.

Här hittar du elevmaterial för lektionen

FLER ÖVNINGAR

ÖVNING 3

Skapa er ”klasstil”

Övningen syftar till att tal om begreppen trygghet och kamratskap samt diskutera dess betydelse för den enskilda individen och gruppen. Eleverna ges även möjlighet att utveckla respekt för andra människors ställningstaganden och vetskap om gruppens betydelse.

 • ca 120 min
 • TRNTRN01, TRNTRN02, PEDPEG0, HALERG0
ÖVNING 2

Självkänsla kontra självförtroende

För många betyder orden självkänsla och självförtroende liknande saker. Övningen syftar till att belysa och ge kunskap om dessa begrepp.

 • ca 80 min
 • TRNTRN01, TRNTRN02, PEDPEG0, HALERG0

  Registrera din e-post för att få tillgång till materialet

  Ja tack, jag vill få relevant information från Prata Om Alkohol för att underlätta mitt arbete med skolans hälsofrämjande arbete.

  Integritetspolicy

  Cookietext

  Användarvillkor