Lära känna varandra

”En medryckande utbildning med mycket humor och allvar i ett ämne som alla föreningar och klubbar kontinuerligt behöver jobba med”
Mikael Åström, samordnare vid utbildningsträff i Umeå

Lära känna varandra

KORT FAKTA OM ÖVNINGEN

 • ca 80 min
 • TRNTRN01, TRNTRN02, PEDPEG0, HALERG0
 • Skriv ut eller kopiera upp elevbilagan till alla i gruppen.
 • Övningen syftar till att låta eleverna lära känna varandra och reflektera över viktiga livsfrågor. Eleverna ges även möjlighet att utveckla respekt för andra människors ställningstaganden och får kunskap om gruppens betydelse för att nå de gemensamma målen.
 • Enskilt - Gruppdiskussion
 • Lektionslängd
 • Ämnen
 • Material & förberedelser
 • Syfte
 • Arbetssätt

LÄRARHANDLEDNING

En skolklass eller en idrottsklubb är i regel en spegling av samhället i stort.

Där finns elever och individer med olika familjesituationer och de kommer ur vitt skilda sociala förhållanden. En förutsättning för att vi ska få större förståelse för varandra i gruppen är att vi lär känna individerna. Vi måste skapa flera positiva relationer.

a) ”Presentera sig”

Gör så här:

1. Första personen säger sitt namn, exempelvis ”Jan”.

2. Andra personen som sitter bredvid Jan säger först ”Jan” och sen sitt eget namn, exempelvis ”Amir”.

3. Tredje personen som sitter bredvid Amir säger ”Jan”, ”Amir” och sitt eget namn, exempelvis Lisa. Detta fortsätter i minst två varv och sen är övningen slut.

Variation 1:

Efter att alla har lärt sig alla namn kan man exempelvis gå vidare och berätta vilken favoritidrottsförening man håller på, osv.

Variation 2:

Ytterligare en variant till denna övning är att man kan be Jan säga sitt namn (precis som ovan) och lägga till vad han gillar. Det han gillar ska börja på samma bokstav som hans namn. Exempelvis kan Jan säga; ”Jag heter Jan och jag gillar julen” Amir kan säga: ”Jag heter Amir och jag gillar apelsiner” och Lisa kan säga: ”Jag heter Lisa och jag gillar laget”.

b) ”Spindelnätet”

Sitt i en cirkel med gruppen och ha ett garnnystan redo. Presentera dig själv och berätta ett intresse du har, kasta sedan nystanet till en elev samtidigt som du håller i ändan på garnet. Personen presenterar sig själv på samma sätt och håller fast i garnet och kastar garnet vidare. Håll linan sträckt. När alla har presenterat sig bildar nystanet ett spindelnät i klassrummet. Be någon att dra i garnet och se vad som händer – spindelnätet symboliserar att vi alla är beroende av varandra.

c) Intervjuer

Dela in gruppen i par och låt dem intervjua varandra med stöd av elevbilaga  1. Be sedan alla kortfattat berätta om den person hon/han intervjuat. Samla därefter in elevbilagan och spara för framtida arbeten.

Sammanfattning

Ställ gärna följande frågor för att sammanfatta övningen:

 • Kan du ge exempel på vad vi har pratat om och lärt oss idag?
 • Hur kändes det att delta?
 • Är det något som du tror kan påverka dig i framtiden?
 • Lärde du dig något nytt om någon annan i gruppen?
 • Elever och personal kopplad till NIU samt idrottsföreningar.
 • Kursupplägg och metodmaterial anpassat för undervisning i kurser som
  Träningslära 1 och 2, pedagogiskt ledarskap och hälsofrämjande arbete.
 • Seminarium och utbildning för elever, ledare och berörda lärare.
 • Undervisning och eget projektarbete.

Här hittar du elevmaterial för lektionen

FLER ÖVNINGAR

ÖVNING 2

Självkänsla kontra självförtroende

För många betyder orden självkänsla och självförtroende liknande saker. Övningen syftar till att belysa och ge kunskap om dessa begrepp.

 • ca 80 min
 • TRNTRN01, TRNTRN02, PEDPEG0, HALERG0
ÖVNING 3

Skapa er ”klasstil”

Övningen syftar till att tal om begreppen trygghet och kamratskap samt diskutera dess betydelse för den enskilda individen och gruppen. Eleverna ges även möjlighet att utveckla respekt för andra människors ställningstaganden och vetskap om gruppens betydelse.

 • ca 120 min
 • TRNTRN01, TRNTRN02, PEDPEG0, HALERG0

  Registrera din e-post för att få tillgång till materialet

  Ja tack, jag vill få relevant information från Prata Om Alkohol för att underlätta mitt arbete med skolans hälsofrämjande arbete.

  Integritetspolicy

  Cookietext

  Användarvillkor