Risker med Alkohol

Ansvarsfull
Alkoholhantering

Risker med alkohol

KORT FAKTA OM ÖVNINGEN

 • 80-120 min
 • HT, RL
 • Gå igenom både lärar- och elevdel när du förbereder dig inför lektionen.
 • I “Risker med alkohol” får eleverna lära sig om alkoholens baksidor. Eleverna ska kunna ta ställning till om påståenden om alkohol är sanna eller falska och ha förståelse för val, handling och konsekvens i alkoholrelaterade frågor.
 • Grupparbete - Gruppdiskussion - Muntlig presentation
 • Lektionslängd
 • Ämnen
 • Material & förberedelser
 • Syfte
 • Arbetssätt

LÄRARHANDLEDNING

Det här är första lektionen av totalt tre som handlar om ansvarsfull alkoholhantering.

I den här lektionen fokuserar vi på risker med alkohol och arbetar med begreppen val, handling och konsekvens. Eleverna börjar med att läsa en kort text om alkohol och några av alkoholens baksidor.

Sant eller falskt om alkohol

Eleverna arbetar med påståenden och fyller i om de tror att det är sant eller falskt. Tips! Läs gärna mer på omsystembolaget.se för att lära er mer om alkohol.

Ps. Alla påståenden stämmer, alltså sant.

Val, handling och konsekvens

Med den här övningen försöker vi  utveckla elevernas insikt om att individer som tänker kritiskt alltid överväger risker och konsekvenser i sitt beslutsfattande. Diskussionen är tänkt att föras inom ramen för begreppen val – handling – konsekvens.

Eleverna arbetar i smågrupper och får reflektera över ett fall, där en person blir full och tappar självkontrollen.

Eleverna får sedan fundera på vilka val som har gjorts samt vilka handlingar och konsekvenser de fört med sig.

Inled med att berätta att ni ska arbeta med frågor som har att göra med val, handling och konsekvens. Eleverna börjar i mindre grupper med att gå igenom fallet ”Ivan och David” och arbetar sedan med de tillhörande frågorna (elevmaterialet).

Hotell- och turismprogrammet

Läs mer här

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Läs mer här

Här hittar du elevmaterial för lektionen

FLER ÖVNINGAR

ÖVNING 2

Alkohollagen är viktig för dig

I “Alkohollagen är viktig för dig” får eleverna lära sig om alkohollagen och varför den är viktig att kunna när man arbetar med alkoholhantering.

 • ca 120 min
 • HT, RL
ÖVNING 3

Situationer med besvärliga gäster

I “Situationer med besvärliga gäster” får eleverna lära sig om ansvarsfull alkoholhantering genom att praktiskt tillämpa alkohollagen i rollspel.

 • ca 120min
 • HT, RL

  Registrera din e-post för att få tillgång till materialet

  Ja tack, jag vill få relevant information från Prata Om Alkohol för att underlätta mitt arbete med skolans hälsofrämjande arbete.

  Integritetspolicy

  Cookietext

  Användarvillkor