Situationer med besvärliga gäster

Ansvarsfull
Alkoholhantering

Situationer med besvärliga gäster

KORT FAKTA OM ÖVNINGEN

 • ca 120 min
 • HT, RL
 • Gå igenom både lärar- och elevdel när du förbereder dig inför lektionen.
 • I “Situationer med besvärliga gäster” får eleverna lära sig om ansvarsfull alkoholhantering genom att praktiskt tillämpa alkohollagen i rollspel samt utveckla förståelse för ansvarsfull alkoholhantering. De får turas om att spela gäster och personal i tre olika fall där personal hamnar i utmanande situationer.
 • Grupparbete - Gruppdiskussion - Muntlig presentation
 • Lektionslängd
 • Ämnen
 • Material & förberedelser
 • Syfte
 • Arbetssätt

LÄRARHANDLEDNING

Det här är den tredje lektionen av totalt tre som handlar om ansvarsfull alkoholhantering. I den här lektionen får ni ta vara på era kunskaper från de två föregående lektionerna om risker med alkohol och alkohollagen.

Lektionen handlar om att praktiskt tillämpa alkohollagen och består av övningar med rollspel som handlar om knepiga situationer på krogen. Vi tittar särskilt på följande:

 • Att bemöta besvärliga gäster
 • Undvika konfliktsituationer
 • Hur man nekar att servera en märkbart berusad gäst
 • Olika situationer att vara uppmärksam på

 

Unga personer måste vara förberedda på vad de kommer att möta i jobbet när de kommer ut i verkligheten. Genom att arbeta med övningarna i lektionen kommer eleverna få praktisk erfarenhet av att hantera tänkbara situationer som exempelvis:

 • Träning i att möta berusade människor.
 • Hantera folk som är dryga och kaxiga.
 • Personer som blir arga om de inte får handla.
Tänk på att

Denna lektion kan ta mer tid i anspråk än man kan ana. Rollspel är roligt och pedagogiskt rätt men kräver tid. Lektionen kan med fördel göras vid ett dubbelpass.

Tre olika fall

Eleverna får möta tre olika fall där personal hamnar i utmanande situationer. Eleverna arbetar med att analysera dessa situationer och dessutom spela upp dem i form av rollspel. Låt eleverna arbeta i grupper och turas om att spela gäster och personal. Du kan också dela in klassen i tre grupper och låta varje grupp arbeta med ett av fallen.

Avsluta i helklass

Avsluta lektionen med att i helklass diskutera vanliga problem hämtade ur situationerna (se elevdel) och prata om hur man som personal kan agera i dessa situationer.

Hotell- och turismprogrammet

Läs mer här

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Läs mer här

Här hittar du elevmaterial för lektionen

FLER ÖVNINGAR

ÖVNING 1

Risker med alkohol

I “Risker med alkohol” får eleverna lära sig om alkoholens baksidor. De får ta ställning till påståenden om alkohol och får ökad förståelse för val, handling och konsekvens i alkoholrelaterade frågor.

 • 80-120 min
 • HT, RL
ÖVNING 2

Alkohollagen är viktig för dig

I “Alkohollagen är viktig för dig” får eleverna lära sig om alkohollagen och varför den är viktig att kunna när man arbetar med alkoholhantering.

 • ca 120 min
 • HT, RL

  Registrera din e-post för att få tillgång till materialet

  Ja tack, jag vill få relevant information från Prata Om Alkohol för att underlätta mitt arbete med skolans hälsofrämjande arbete.

  Integritetspolicy

  Cookietext

  Användarvillkor