Att kunna påverka och förändra

Slide Trafik & Alkohol STEG 3

Att kunna påverka och förändra

KORT FAKTA OM ÖVNINGEN

 • Ca 80-120 min
 • SVESVE01, FORFOD0
 • Ladda ner novellen Att döda ett barn - Ha penna och papper till alla
 • Lektionen går ut på att i grupper diskutera hur man kan påverka och förändra inställningar kring alkohol och trafik. I din roll som professionell yrkesförare kommer du att mötas av ett antal attityder kring alkohol och trafik och det är därför viktigt att du tränar dig i att bemöta dem med fakta.
 • Läsning - Skrivning - Grupparbete
 • Lektionslängd
 • Ämnen
 • Material & förberedelser
 • Syfte
 • Arbetssätt

LÄRARHANDLEDNING

I detta steg ska eleverna arbeta med att:

 • I grupper diskutera hur man kan förändra inställningar kring alkohol och trafik. I deras roll som professionella yrkesförare kommer de att mötas av ett antal attityder kring alkohol och trafik och det är därför viktigt att bemöta dem med fakta.

Inledningsvis kommer de att läsa novellen Döda ett barn som är skriven av Stig Dagerman. På beställning av Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande skrev Dagerman novellen Att döda ett barn i syfte att få ner hastigheten i trafiken. Novellen har filmatiserats två gånger varav den sista versionen som finns på YouTube används i utbildningssyfte på många trafikskolor.

Novellen visar på olika konsekvenser av ett ögonblicksverk. Förhoppningen är att novellen ska väcka en tanke, starta en diskussion och skapa underlag för att skriva en insändare.

GENOMFÖRANDE:
 • Novelläsning Att döda ett barn och arbeta med reflektionsfrågor.
 • Skriva en insändare Alkohol och trafik.
 • Reflektionsloggen – eftertankar.

Här hittar du novellen och Alexander Skarsgårds tolkning av Att döda ett barn hittar du på Youtube. Du hittar även länkarna i materialet.

Genomförande

Att döda ett barn

Novellanalys:

Inled med att läsa novellen Att döda ett barn

Gör en novellanalys i din Reflektionsloggbok kring följande frågor:
 • Stryk under tre meningar som du tycker är särskilt viktiga.
 • Skriv ner de tankar som var och en av de tre meningarna ger dig. Vad känner du när du läser dem?
 • Kan en händelse som den i novellen verkligen inträffa?
 • Försök med detaljer i beskrivningen så exakt som möjligt avgöra när olyckan inträffar (årstid, månad, veckodag, när på dagen).
 • Ungefär var i Sverige tror du handlingen utspelar sig?
 • Räkna upp personerna i novellen. Hur noga beskriver författaren deras utseende? (ganska noga/ mycket noga/inte alls).
 • Vems är felet till olyckan?
 • En beskrivning av händelser som sker samtidigt men på olika ställen kallas för parallellhandling och används särskilt i actionfilmer.
 • Ge exempel på parallellhandling från någon film du sett.
 • Ge exempel på parallellhandling i Att döda ett barn.
 • Novellen skrevs 1952. Hitta några detaljer i texten som hade varit annorlunda om novellen skrivits idag

Skriva insändare

 • Inled med att se Alexander Skarsgårds tolkning av Att döda ett barn – länk finns här.
 • Diskutera och jämför hans moderna tolkning med originalet.
 • Skriv en insändare där du tar ställning och redogör för din åsikt kring vems fel olyckan var.
 • Är det alltid förarens ansvar?
 • Ge argument för eller emot.
 • Instruktionsfilm för insändare.

Reflektionsloggen – efterreflektioner

 • Avsluta med Reflektionslogg och gör en sammanfattning av tankar och reflektioner som uppstått under arbetet med projektet.

KOPPLING TILL KURSPLANER

Centralt innehåll:

Svenska 1
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion.
 • Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang.
 • Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden
 • Regler i trafiken.
 • Faktorer som påverkar människans beteende i trafiken och hur olika beteenden påverkar trafiksäkerheten, inklusive riskfaktorer i trafiken.

FÖRMÅGOR:

Svenska 1
 • Du ska träna din förmåga att i diskussioner och samtal förmedla argument, egna tankar och åsikter.
 • Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden
 • Du ska träna din förmåga att kunna redogöra för olika trafiksituationer och ge exempel på olika handlingsalternativ.
 • Du ska även träna din förmåga att redovisa för olika riskbeteenden i trafiken.
 • Du ska även träna din förmåga att göra olika bedömningar av trafiksituationer samt av hur mänskliga faktorer och riskbeteenden påverkar dem.

Här hittar du elevmaterial för lektionen

FLER ÖVNINGAR

STEG 1

Val, handling & konsekvens

Syftet med materialet är att aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar kring alkohol och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardagliga handlingar.

 • ca 80-120 min
 • SVESVE01, FORFOD0
STEG 2

Myter om alkohol

Lektionen går ut på att i grupper diskutera myter om trafik och alkohol. I din roll som professionell yrkesförare kommer du att mötas av ett antal myter kring alkohol och trafik och det är därför att viktigt att du tränar dig i att bemöta dem med fakta.

 • ca 120 min
 • SVESVE01, FORFOD0

  Registrera din e-post för att få tillgång till materialet

  Ja tack, jag vill få relevant information från Prata Om Alkohol för att underlätta mitt arbete med skolans hälsofrämjande arbete.

  Integritetspolicy

  Cookietext

  Användarvillkor