Registrera din e-post för att få tillgång till materialet

  Ja tack, jag vill få relevant information från Prata Om Alkohol för att underlätta mitt arbete med skolans hälsofrämjande arbete.

  Integritetspolicy

  Cookietext

  Användarvillkor

  Trafik och Alkohol

  Trafik & alkohol

  Syftet med materialet är att aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar kring alkohol och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardagliga handlingar.  Dessutom syftar övningarna till att genom diskussion och reflektion få varje elev att stärka sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor (GY11).

  Materialet är uppbyggt för att i huvudsak kunna användas ämnesövergripande mellan ämnena Svenska 1 och Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden. Till varje övning finns beskrivet vilka mål och förmågor övningen syftar till.

  UPPLÄGG

  • Introduktion av övningen
  • Reflektionslogg
  • Övning
  • Avslutande reflektionsövning

  Materialet är uppdelat i tre olika steg

  Varje steg har olika fokus och syfte.

  Steg 1 – Val, handling & konsekvens

  KORT FAKTA OM ÖVNINGEN
  • Lektionslängd
  • Material & förberedelser
  • Arbetssätt
  • 180-120 minuter
  • Ha papper och penna till alla - Ladda ner filmen
  • Grupparbete
  I detta steg arbetar eleverna med att:
  • Öka förståelsen av vad egna och andras val får för konsekvenser för en själv och för andra.
  • Reflektera över och diskutera på vilka sätt alkohol och trafik får konsekvenser för individ och samhälle.
  • Skapa en reklamfilm/digitalt kollage för en alkoholfri trafik i syfte att publicera på Facebook.

   

  Ni kommer att använda Youtube-klipp som underlag för diskussion och arbete. Under detta steg skapar även eleverna ett Word-dokument som de ska döpa till Reflektionsloggen. Detta dokument kommer de att återkomma till under arbetet med “Trafik och alkohol”.

  Steg 2 – Myter om alkohol

  KORT FAKTA OM ÖVNINGEN
  • Lektionslängd
  • Material & förberedelser
  • Arbetssätt
  • 180-120 minuter
  • Ladda ner novellen Leva med döden - Ha penna och papper till alla
  • Läsning - Grupparbete
  I detta steg arbetar eleverna med att:
  • I grupper diskutera myter om trafik och alkohol. I deras roll som professionella yrkesförare kommer de att mötas av ett antal myter kring alkohol och trafik och det är därför att viktigt att de tränar sig i att bemöta dem med fakta.
  • Läsa novellen Leva med döden som är skriven av en ung gymnasieelev. Boken beskriver vilka konsekvenser en rattfylla kan få. Förhoppningen är att boken kan väcka en tanke, starta en diskussion och öka insikten om vikten av att alltid välja bort alkohol och droger i trafiken.

  Du kan ladda ner Leva med döden på Trafikverkets sida (Don’t drink & drive) alternativt ladda ner som PDF-fil här.

  Steg 3 – Påverka och förändra

  KORT FAKTA OM ÖVNINGEN
  • Lektionslängd
  • Material & förberedelser
  • Arbetssätt
  • 180-120 minuter
  • Ladda ner novellen Att döda ett barn - Ha penna och papper till alla
  • Läsning - Skrivning - Grupparbete
  I detta steg ska eleverna arbeta med att:
  • I grupper diskutera hur man kan förändra inställningar kring alkohol och trafik. I deras roll som professionella yrkesförare kommer de att mötas av ett antal attityder kring alkohol och trafik och det är därför viktigt att bemöta dem med fakta.

   

  Inledningsvis kommer de att läsa novellen Döda ett barn som är skriven av Stig Dagerman. Novellen har filmatiserats två gånger varav den sista versionen som finns på YouTube används i utbildningssyfte på många trafikskolor.

  Här hittar du novellen och Alexander Skarsgårds tolkning av Att döda ett barn hittar du på Youtube. Du hittar även länkarna i materialet.