Stärk ditt självförtroende

Slide Aldrig druckit

Stärk ditt självförtroende

KORT FAKTA OM ÖVNINGEN

 • 40-60 min
 • SH, RE, SV
 • Kopiera och klipp ut ”egenskapskorten” i elevmaterialet. Räkna med en uppsättning kort (6 blad) till varje elevgrupp om 3-4 elever. Se till att det finns papper och penna till varje elev.
 • Övningen går ut på att stärka sitt självförtroende och öka sin självkännedom genom att bli bekräftad och speglad av sina klasskompisar samt att träna sig på att ge sig själv beröm.
 • Gruppövning - Skrivövning
 • Lektionslängd
 • Ämnen
 • Material & förberedelser
 • Syfte
 • Arbetssätt

LÄRARHANDLEDNING

I samtal om alkohol med ungdomar är det viktigt att de har en god självkännedom så att de vet mer om hur de själva fungerar i olika situationer.

Ungdomar behöver även ett starkt självförtroende för att kunna stå emot grupptryck och att våga göra självständiga val. Lektionen är uppbyggd kring en självförtroendeövning i smågrupper. Det är bra om läraren är uppmärksam på hur samtalen förs i grupperna så att ingen känner sig utsatt på något sätt. Meningen är att övningen ska vara positiv, generös och rolig.

a) Diskussion i helklass

– Självförtroende vad är det?

b) Dela in eleverna i grupper om 3-4 elever, sätt gärna ihop de som känner varandra bra, eftersom det är en fördel i denna övning.

c) Ge varje grupp en hög med egenskapskort, välj mängden kort utifrån hur långt lektionspasset är. För att utveckla lektionen och välja specifikt fokus mot alkoholproblematiken kan ni även hitta på och skriva egna egenskapskort.

d) Korten ska ligga med texten nedåt i en hög mitt på bordet. En elev i taget tar ett kort och läser det utan att visa de andra i gruppen. Eleven ska fundera på vem i gruppen som stämmer bäst in på egenskapen som är angiven på kortet t.ex. ärlig, och sedan placera det med texten nedåt på vänster sida om personen i fråga. Man kan även ge kortet till sig själv men lägger det då på sin högra sida, för att hålla ordning på vilka kort man fått från andra och vilka man gett till sig själv. Fortsätt tills korten på bordet är slut.

e) Varje elev ska sedan läsa upp de korten man gett till sig själv. Till exempel ”jag tycker att jag är…”. Man kan gärna ge exempel eller på annat sätt förklara varför man tycker sig ha dessa egenskaper. De andra i gruppen ska under tiden bara lyssna och får inte kommentera eller skratta.

f) Sedan ska var och en läsa upp korten man fått från de andra i gruppen. En elev i taget läser upp vad som står på korten. Den person som delat ut det aktuella kortet ska sedan förklara varför egenskapen stämmer in på personen, gärna genom att ge exempel. Personen som fått kortet skall bara ta åt sig av komplimangerna och får inte ifrågasätta. Fortsätt på samma sätt tills alla har läst upp korten som de fått av de övriga i gruppen. (Om det blir ont om tid kan eleverna istället lägga upp alla korten som de fått från övriga. Därefter får eleverna peka på de kort som de givit och kommentera sina omdömen.)

g) Låt sedan varje elev skriva upp en lista på de egenskaper som de fått sig tilldelade, samt de som de givit sig själva, för att minnas hur bra man är!

Om du som ledare tror att någon kommer att få en för liten korthög kan följande vara bra att beakta:

 • Sätt ihop eleverna i mindre grupper.
 • Ledaren deltar aktivt i övningen.
 • Sätt samman grupperna så att några känner varandra.

Ge eleverna i uppgift att skriva en text där de beskriver sig själva utifrån sin lista med personliga egenskaper.

Texten kan få rubriken ”Detta är jag”, eller annan, valfri rubrik. I texten kan de då ge kommentarer till egenskaperna och reflektera kring dem.

Samhällskunskap

Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Religion

Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

Svenska
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Här hittar du elevmaterial för lektionen

FLER ÖVNINGAR

Kamratskap

Lektionen innehåller en inledande diskussion, en situationsövning och en summerande diskussion samt förslag till fortsatt arbete. Den relaterar till kamratskap i förhållande till alkohol.

 • 80 min (2 lektioner)
 • SH, RE, SV

Positivt och negativt grupptryck

Denna övning går inte konkret in på kopplingen mellan grupptryck och alkohol, utan behandlar begreppet grupptryck mer generellt.

 • 30-40 min
 • SH, RE, SV

Att ta beslut och vara ung

Denna övning går inte konkret in på kopplingen mellan grupptryck och alkohol, utan behandlar begreppet grupptryck mer generellt.

 • 40 min
 • BI, BD, HK, SV, RE

  Registrera din e-post för att få tillgång till materialet

  Ja tack, jag vill få relevant information från Prata Om Alkohol för att underlätta mitt arbete med skolans hälsofrämjande arbete.

  Integritetspolicy

  Cookietext

  Användarvillkor