Registrera din e-post för att få tillgång till materialet

  Ja tack, jag vill få relevant information från Prata Om Alkohol för att underlätta mitt arbete med skolans hälsofrämjande arbete.

  Integritetspolicy

  Cookietext

  Användarvillkor

  Grundmetoden

  Övningar – Grundmetoden

  Här hittar du samtliga övningar inom Prata Om Alkohols grundmetod. Materialet kan användas för att skapa en röd tråd i skolans förebyggande insatser eller som ett impulsmaterial att bygga vidare på. Metoden är vetenskapligt utvärderad. Vill du arbeta efter den treåriga studieplan som vår vetenskapliga studie utgick från, hittar du den här.

  Kartlägg gruppen

  Gör dessa övningar först för att skaffa kunskap om dina ungdomars faktiska alkoholvanor.

  Festen

  Vad uppfattar ungdomar som en lyckad respektive misslyckad fest? Tanken är att lektionen ska utgöra ett underlag och grundplattform för det fortsatta arbetet med alkoholfrågan.

  • 30-40 min
  • SH, RE

  Majoritetsmissförståndet

  En av de viktigaste faktorerna när det gäller ungdomars alkoholkonsumtion är uppfattningen om hur mycket alkohol man tror att kompisarna dricker, ”majoritetsmissförståndet”.

  • 20-30 min
  • SH, RE

  Aldrig druckit

  Övningar vid ingen eller låg konsumtion av alkohol

  Kamratskap

  Lektionen innehåller en inledande diskussion, en situationsövning och en summerande diskussion samt förslag till fortsatt arbete. Den relaterar till kamratskap i förhållande till alkohol.

  • 80 min (2 lektioner)
  • SH, RE, SV

  Stärk ditt självförtroende

  Denna lektion är uppbyggd kring en självförtroendeövning i smågrupper. I samtal om alkohol med ungdomar är det viktigt att de har en god självkännedom.

  • 40-60 min
  • SH, RE, SV

  Positivt och negativt grupptryck

  Denna övning går inte konkret in på kopplingen mellan grupptryck och alkohol, utan behandlar begreppet grupptryck mer generellt.

  • 30-40 min
  • SH, RE, SV

  Att ta beslut och vara ung

  Denna övning går inte konkret in på kopplingen mellan grupptryck och alkohol, utan behandlar begreppet grupptryck mer generellt.

  • 40 min
  • BI, BD, HK, SV, RE

  Många har prövat

  Övningar för grupper där många har prövat alkohol

  Sant eller falskt

  Övningen går ut på att ni i helklass eller i grupper går igenom ett antal frågor som berör falska eller sanna påståenden kring alkohol och dess risker.

  • 40-60 min
  • IDH, SH, BI, SV, RE, HK

  Val, handling och konsekvens

  Övningen bygger på att eleverna i smågrupper ska reflektera över ett verkligt fall, där en tonåring blir full och tappar självkontrollen.

  • 60 min
  • SH, BI, RE, HK

  En riktig kompis

  Övningen bygger på ett antal situationer. Eleverna bildar mindre grupper och analyserar de olika situationerna utifrån en persons synvinkel.

  • 40-80 min
  • IDH, SH, BI, SV, RE, HK

  Vad skulle du säga?

  Övningen bygger på situationer där en person hamnar i problem. Genom att ge eleverna chansen att ventilera sina åsikter i mindre grupper.

  • 40-60 min
  • IDH, SH, BI, SV, RE, HK

  Dricker regelbundet

  Övningar för grupper med regelbunden konsumtion av alkohol

  Du bestämmer själv

  Eleverna diskuterar och reflekterar kring sin syn på att ungdomar dricker sig berusade trots att de känner till alkoholens baksidor.

  • 90 min
  • IDH, SH, BI, SV, RE, HK

  Informationskampanj

  Eleverna får i uppdrag att utarbeta en informationskampanj som skall lyfta fram problem förknippade med svenska ungdomars alkoholkonsumtion.

  • 100-140 min
  • IDH, SH, BI, SV, RE, HK