Du bestämmer själv

Slide Många har prövat

Du bestämmer själv

KORT FAKTA OM ÖVNINGEN

 • 90 min
 • IDH, SH, BI, SV, RE, HK
 • Ha tillgång till papper och penna samt kopiera upp elevmaterial 1 så att det räcker till en antal mindre grupper.
 • Övningen syftar till att få eleverna att reflektera över en ansvarsfull konsumtion av alkohol och ge dem verktygen att kunna säga nej.
 • Individuellt - Gruppdiskussion - Skrivövning
 • Lektionslängd
 • Ämnen
 • Material & förberedelser
 • Syfte
 • Arbetssätt

LÄRARHANDLEDNING

Eleverna diskuterar och reflekterar kring sin syn på att ungdomar dricker sig berusade trots att de känner till alkoholens baksidor.

Det gör att de kan skapa sig en egen grund att stå på. Eleverna får även möjlighet att i grupper fundera över och öppet presentera alternativa sätt att tacka nej till alkohol.

Steg 1 – “Tänk efter innan du dricker!”

a) Uppvärmningsövning – diskuterar följande frågeställningar i helklass:
– Varför tror du att vissa ungdomar dricker för mycket?
– Vilka fördelar tror du att ungdomarna ser i att konsumera alkohol?
– Hur skulle du beskriva måttfullt drickande? Vad är måttfullt drickande för dig? (Exempel: Mängd, beteende, tillfälle, osv.)
– Vad tror du det är som kan få ungdomar att dricka måttligt och ansvarsfullt? Vad hindrar dem från att dricka måttligt?
– Hur skall man få ungdomarna att kontrollera sitt drickande?

b) Formera klassen i mindre grupper om 3-4 pers. Ge varje grupp några A4-sidor och en penna. Be grupperna lista tre skäl till varför de inte skulle dricka och tre skäl till varför de inte skulle dricka för mycket.

c) Ge grupperna i uppgift att komma på minst tre tekniker för att dricka måttligt. (Exempel: Dricker inte alls, Anpassa sitt drickande till vad man tål, Aldrig mer än en öl, osv.)

d) Be en grupp i taget presentera sina svar.

e) Avslutningsvis kan ni diskutera utifrån följande frågeställning:
– Om jag vill dricka alkohol på ett måttfullt och ansvarsfullt sätt skall jag…

Steg 2 – ”Mikaels val”

a) Låt eleverna parvis läsa och svara på fallet om Mikael som finns i elevmaterial 1.

b) Diskutera sedan i helklass vad de har kommit fram till.

Steg 3, ”Våra tre motton”

a) Dela in eleverna i grupper om 3-4 personer

b) Dela ut papper och penna och be grupperna formulera minst tre motton som talar om att:
– Avstå alkohol helt och hållet. (Exempel: Jag dricker inte för att det är olagligt under 18 år, osv.)
– Måttfull konsumtion av alkohol. (Exempel: Om jag dricker, dricker jag alltid lite för att slippa må dåligt, osv.)

c) Låt grupperna i helklass presentera och förklara sina motton. Sätt upp alla motton på väggen.

Steg 4, ”Hur skulle ni välja måttfullhet?”

a) Behåll samma grupper som tidigare och be dem lista 10 uttryck på ett A4-ark för måttfullhet och ansvar relaterat till alkohol. (Exempel: Nej tack, jag har fått tillräckligt för idag.) Den grupp som först kommit på 15 seriösa uttryck vinner.

b) Ge de övriga grupperna fem minuter att slutföra listningen och gå sedan igenom de olika förslagen i helklass.

c) Som avslutning diskuterar ni följande frågor i helklass:
– Vad tyckte du om övningen? (Exempel: Lätt eller svår?)
– Vilka risker finns det med att dricka? (Exempel: kroppsliga, psykiska, fysiska, osv.)
– Hur ser riskerna ut för tjejer respektive killar när alkohol finns med i bilden? Vilka konkreta risker kan du komma på? (Exempel: misshandel, skadegörelse, våldtäkt, osv.)
– Hur reagerar dina kompisar om du talar om dina egna gränser? (Exempel: de gör som jag, de respekterar mitt val, de håller inte med, de skrattar åt mig, osv.)
– Hur känns det att säga nej till alkohol om dina vänner fortsätter att dricka? (Exempel: det känns förödmjukande, det är inga problem, jag tar mina egna beslut, det känns jobbigt, jag vill ju vara som alla andra, osv.)
– Hur reagerar du om din kompis säger att han/hon har fått nog och inte vill ha mer alkohol? (Exempel: pinsamt, skönt, osv.)
– Har du lärt dig något från övningen som påverkat dig och kommer att göra att du agerar annorlunda i framtiden? Motivera!

Steg 5, Extrauppgift

a) Be eleverna parvis besvara sida två i elevmaterial 1. Underlag till frågorna finns i övningens ”Lärarstöd”

b) Gå igenom och reflektera över svaren i helklass.

Värt att tänka på! Att välja mellan att bli full eller att dricka ansvarsfullt är en intressant fråga att fundera på utifrån flera perspektiv. Bland annat kan det vara intressant att diskutera skillnader mellan olika skäl till varför vi väljer att dricka alkohol.

Vissa dricker för att bli fulla. De tar ingen hänsyn till smak eller kvalitet och förlorar ofta kontrollen över vad och hur mycket de dricker. Ointresset för dryckens kvalitet betyder också att priset blir lägre, vilket medför att en större mängd kan köpas. Att dricka för mycket alkohol och för snabbt leder oundvikligen till fylla. Att uppskatta alkoholen på rätt sätt – för smak och doft – stimulerar våra sinnen och gör att vi drar gränser för vår konsumtion. En person som dricker alkohol för njutningen köper ofta produkter med kvalitet och i måttlig mängd.

Vad säger lagen?

När man fyllt 18 år får man köpa folköl och serveras alkohol på krogen. När man är 20 år får man handla på Systembolaget. Att det är olika åldersgräns beror på att man anser att man har bättre koll på dem som dricker på restaurang än dem som köpt alkohol på Systembolaget. Det är också ofta äldre kamrater som bjuder unga på alkohol och risken för att mycket unga personer ska få tag i alkohol ökar ju lägre åldersgränsen är på Systembolaget.

I Sverige har vi monopol på alkoholförsäljning vilket innebär att endast Systembolaget får sälja alkohol som är starkare än folköl (3,5 %). Restauranger måste ha tillstånd av länsstyrelsen för att få servera alkohol. Det är förbjudet att sälja eller servera alkohol till den som är minderårig eller kraftigt berusad. Varje kommun bestämmer själv om det ska vara förbjudet eller tillåtet att dricka alkohol i parker, på torg och andra samlingsplatser. Var man inte får dricka framgår av den lokala ordningsstadgan i respektive kommun.

Varför har vi åldersgräns för att dricka och köpa alkohol?

Amerikansk forskning visar att för varje år alkoholdebuten skjuts upp minskar risken för ett framtida beroende med 14 procent. Tonåringar kan inte bedöma konsekvenserna av sitt drickande på samma sätt som de flesta vuxna kan. De har svårare att märka när de blir berusade och blir ofta alldeles för fulla. Den som dricker väldigt mycket i tonåren kan bli beroende på några få år. För vuxna tar det oftast längre tid, och då är det lättare att se varningssignalerna och själv dra i bromsen.

Tonåringars bristande förmåga att bedöma konsekvenser av alkohol gör att de lättare hamnar i problem. Därmed ökar risken för att olyckor inträffar. De flesta som hamnar i slagsmål är berusade och flertalet som prövar narkotika första gången är berusade.

I tonåren är personligheten som sårbarast. Det är under denna period i livet som man utvecklar sina färdigheter i att exempelvis umgås, prata och flirta. Om man börjar dricka tidigt är risken stor att man alltid kommer att förknippa och behöva alkohol för att göra de här sakerna.

Alkohol i trafiken

Att köra motorfordon med alkohol i kroppen är farligt och olagligt. Nästan en tredjedel av dem som dödas i trafiken har alkohol i blodet. Rattfylleri betyder att en person kör onyktert. I formella sammanhang säger man att en person gör sig skyldig till rattfylleri om man kör ett motordrivet fordon och har druckit så mycket alkohol att alkoholkoncentrationen i blodet är minst 0,2 promille eller 0,1 milligram/liter i utandningsluften. Rattfylleri gäller också när personen är så påverkad av alkohol eller annat medel att hon/han inte kan köra på ett betryggande sätt. Grovt rattfylleri innebär att en person har en alkoholkoncentration i blodet på minst 1,0 promille eller 0,50 milligram/liter i utandningsluften. Grovt rattfylleri gäller också när en person är så påverkad av alkohol eller annat medel att hon/han kör på ett sätt som innebär påtaglig fara för trafiksäkerheten.

Det går inte att säga hur mycket man kan dricka innan man är uppe i 0,2 promille. Det beror bland annat på vikt, kön och hälsotillstånd. Man kan också uppnå olika promillehalt även om man har druckit samma mängd. Orsakerna till det är många; hur mycket och vad man ätit, hur snabbt man druckit och hur koncentrerad alkohol man druckit till exempel. Det går inte att skynda på förbränningen, varken bastubad eller kaffe hjälper. Kroppen förbränner alkoholen i sin egen takt.

Diskutera vidare om måttfullhet och att ta ansvar om sig själv och andra. Exempel på frågor som man kan ställa sig:

 • Ska man acceptera att bli bjuden på alkohol och var går gränsen när man bör säga nej?
 • Vet du egentligen vad som är i drinkarna och hur kan du göra för att ta reda på det?
 • Om din kompis skulle bli full och vilja gå hem, vad skulle du då som ansvarstagande kompis göra?
Idrott

Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.

Samhällskunskap

Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas.

Biologi

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av beroendeframkallande medel.

Svenska

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola.

Religion

Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

Hem- och konsumentkunskap

Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.

Här hittar du elevmaterial för lektionen

FLER ÖVNINGAR

Informationskampanj

Eleverna får i uppdrag att utarbeta en informationskampanj som skall lyfta fram problem förknippade med svenska ungdomars alkoholkonsumtion.

 • 100-140 min
 • IDH, SH, BI, SV, RE, HK

  Registrera din e-post för att få tillgång till materialet

  Ja tack, jag vill få relevant information från Prata Om Alkohol för att underlätta mitt arbete med skolans hälsofrämjande arbete.

  Integritetspolicy

  Cookietext

  Användarvillkor