Festen

Slide Kartlägg gruppen

Festen

KORT FAKTA OM ÖVNINGEN

 • 30-40 min
 • SH, RE
 • Ladda ner elevmaterialet (grön knapp till höger) och kopiera till dina elever.
 • Övningen syftar till att få eleverna att diskutera och fundera över vad en lyckad fest egentligen innebär. Indirekt kommer elevernas inställning till fest och alkohol att diskuteras.
 • Grupparbete - Gruppdiskussion - Muntlig presentation
 • Lektionslängd
 • Ämnen
 • Material & förberedelser
 • Syfte
 • Arbetssätt

LÄRARHANDLEDNING

Vad uppfattar ungdomar som en lyckad respektive misslyckad fest? Lektionen utgör ett underlag och plattform för det fortsatta arbetet med alkoholfrågan.

Elevernas uppgift är att i grupper redovisa för:

 • En lyckad fest – som man tyckte om och vill uppleva igen!
 • En misslyckad fest – då allt gick snett!

 

Genom att diskutera de olika frågorna får eleverna kunskap och även du som lärare en inblick i elevernas fritid. Det ger dig en uppfattning om hur eleverna ser på alkohol och vad de anser ”att ha roligt” innebär. Eleverna behöver inte informeras om att detta har med alkoholundervisningen att göra, utan ska förutsättningslöst arbeta med uppgifterna. Det kanske visar sig att alkohol inte alls är en viktig ingrediens i en lyckad eller misslyckad fest.

Frågor som behandlas under övningen

 • Vad definierar eleverna som en bra fest respektive en misslyckad fest?
 • Vilka samband finns det mellan fest och alkohol?
 • Få en inblick i elevernas livssituation och fritid.

a) Dela in eleverna i grupper och låt dem beskriva hur en lyckad respektive misslyckad fest kan vara. I lärarstödet hittar du hjälpmedel och frågor som du kan använda dig av under lektionen. I elevmaterialet hittar du underlag till elevernas arbete.

b) Låt sedan eleverna muntligen presentera sina uppgifter och be dem gärna diskutera och komma med synpunkterna på varandras svar.

c) Avsluta lektionen med att diskutera följande frågor:
– Vad är ”receptet” för en lyckad fest?
– Beskriv vad den bästa respektive sämsta festen ska ha!

Exempel på förslag till bra och dålig fest:

Bra fest
 • Går till festen, helst i en stor lägenhet eller hus.
 • Lagom mycket med folk.
 • Bra stämning och musik.
 • Förfest för att komma in i rätt stämning, men utan alkohol.
 • Förfest med åtta polare klockan 19.00. Dricker inte alls/Dricker lagom mycket, men sparar lite till festen.
 • Dricker ingen alkohol/Dricka upp allt utan att bli för full eller spy.
 • Ragga, kela eller skaffa en kille/tjej.
 • Inget bråk, förstörelse eller stölder.
 • Avsluta kvällen med att gå hem med tjej/kille, mysa lite mer.
En dålig fest
 • Objudna gäster dyker upp och bråkar.
 • Folk och man själv spydde.
 • Alla drog hem tidigt.
 • Polisen eller störningsjouren kom.
 • Dålig stämning.
 • Vissa drack för mycket och flippade ut helt.
 • Ingen eller dålig musik.

När du har genomfört denna övning blir det enklare att anpassa den alkoholpreventiva undervisningen till elevernas erfarenheter och livssituation.

I och med detta kan du nu välja bland de lektioner i Prata om alkohol som motsvarar den livssituation som eleverna befinner sig i – se de olika nivåerna.

Samhällskunskap

Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Religion

Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

Här hittar du elevmaterial för lektionen

FLER ÖVNINGAR

Majoritetsmissförståndet

En av de viktigaste faktorerna när det gäller ungdomars alkoholkonsumtion är uppfattningen om hur mycket alkohol man tror att kompisarna dricker, ”majoritetsmissförståndet”.

 • 20-30 min
 • SH, RE

  Registrera din e-post för att få tillgång till materialet

  Ja tack, jag vill få relevant information från Prata Om Alkohol för att underlätta mitt arbete med skolans hälsofrämjande arbete.

  Integritetspolicy

  Cookietext

  Användarvillkor