Majoritetsmissförståndet

Slide Kartlägg gruppen

Majoritetsmissförståndet

KORT FAKTA OM ÖVNINGEN

 • 2 X 20 min
 • SH, RE
 • Ladda ner elevmaterialet (grön knapp till höger) och kopiera till dina elever.
 • Syftet med övningen är att avslöja majoritetsmissförståndet. Lektionen bygger på att eleverna individuellt fyller i ett formulär om alkoholkonsumtionen i klassen. Därefter kan du som lärare använda materialet som underlag för ert fortsatta preventiva arbete om alkohol.
 • Individuellt - Formulär
 • Lektionslängd
 • Ämnen
 • Material & förberedelser
 • Syfte
 • Arbetssätt

LÄRARHANDLEDNING

En av de viktigaste faktorerna när det gäller ungdomars alkoholkonsumtion är uppfattningen om hur mycket alkohol man tror att kompisarna dricker, majoritetsmissförståndet.

Många unga tror att alla andra har större erfarenhet, till exempel:

 • Alla andra dricker mycket på fester.
 • Alla andra tycker att det är gott med alkohol.
 • Alla andra får vara ute sent.
 • Alla andra har sexuella erfarenheter.
 • Alla andra har föräldrar som köper ut alkohol till fester.
 • Alla andra får sova över hos kompisar.
 • Alla andra får gå på ”föräldrafria” fester.

 

Övningen går ut på att fylla i ett formulär för att få en bild av hur eleverna individuellt ser på konsumtion av alkohol. Samla in svaren och sammanställ för att sedan kunna diskutera utfallet.

a) Berätta att övningen går ut på att eleverna anonymt ska fylla i ett formulär för att få reda på hur klassens alkoholkonsumtion ser ut.

b) Låt eleverna individuellt fylla i formuläret i elevmaterialet. Påpeka för dem att det är en individuell övning och att det inte är tillåtet att titta på varandras svar.

c) När alla är färdiga samlar du in formulären och sammanställer resultatet.

d) Titta på filmen ”Majoritetsmissförståndet” och diskutera sedan resultatet i helklass och använd det som underlag för ert fortsatta alkoholpreventiva arbete.

Majoritetsmissförståndet

Prata om alkohol kan anpassas till ungdomars olikheter avseende alkoholvanor och referensramar. Utbildningsmaterialet är sorterat i fyra undervisningsnivåer som beaktar olika livssituationer och alkoholvanor.

För att en bild av var dina elever står i dessa avseenden föreslås att denna övning genomförs tidigt i skolans alkoholpreventiva arbete.

När ni har genomfört övningen är det lättare att anpassa den alkoholpreventiva undervisningen till elevernas erfarenheter och livssituation.

Välj de lektioner i Prata om alkohol som motsvarar elevernas mognad och situation.

Samhällskunskap

Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Religion

Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

Här hittar du elevmaterial för lektionen

FLER ÖVNINGAR

Festen

Vad uppfattar ungdomar som en lyckad respektive misslyckad fest? Tanken är att lektionen ska utgöra ett underlag och grundplattform för det fortsatta arbetet med alkoholfrågan.

 • 30-40 min
 • SH, RE

  Registrera din e-post för att få tillgång till materialet

  Ja tack, jag vill få relevant information från Prata Om Alkohol för att underlätta mitt arbete med skolans hälsofrämjande arbete.

  Integritetspolicy

  Cookietext

  Användarvillkor