En riktig kompis

Slide Många har prövat

En riktig kompis

KORT FAKTA OM ÖVNINGEN

 • 40-80 min (beroende på gruppens förutsättningar).
 • IDH, SH, BI, SV, RE, HK
 • Kopiera upp elevmaterialet till eleverna.
 • I övningen får eleverna reflektera över vad de skulle göra i olika situationer och på så sätt förbereda sig för framtiden. Eleverna får också ökad medvetenhet om sitt ansvar gentemot andra.
 • Läs och förståelse - Gruppövning - Presentation
 • Lektionslängd
 • Ämnen
 • Material & förberedelser
 • Syfte
 • Arbetssätt

LÄRARHANDLEDNING

Övningen bygger på ett antal situationer. Eleverna bildar mindre grupper och analyserar de olika situationerna utifrån en persons synvinkel.

Med hjälp av analyserna får grupperna sedan reflektera över varför personerna gör som de gör och vilket det bästa alternativet skulle vara att lösa situationen.

a) Börjar med att förklara att ni ska arbeta i grupper och diskutera olika fall ur verkligheten där alkohol finns med i bilden.

b) Bilda mindre grupper och dela ut elevmaterialet. Låt respektive grupp arbeta med ett av fallen och de tillhörande frågorna. Beroende på hur stor klassen är kan vissa grupper komma att få samma situation att arbeta med, vilket inte är något problem, låt grupperna ge synpunkter och kommentarer på varandras svar.

c) Låt grupperna därefter i helklass presenterar vad de har kommit fram till. Låt alla grupper komma med synpunkter på varandras svar.

d) Avsluta övningen med att låta eleverna enskilt eller i grupp skriva en fortsättning/ avslutning på något av fallen i elevmaterialet.

I värderingsövningar som denna finns inga ”rätta” svar. Var och en har rätt att ha just sina åsikter och värderingar. Övningen syftar till att medvetandegöra deltagaren om hans eller hennes åsikter och värderingar i berörd fråga. Värderingsövningen hjälper oss att strukturera och inleda tankar, attityder och värderingar inför ett fördjupat samtal.

Många frågor som till exempel moral, etik, fördomar och rätt eller fel saknar givna och enkla svar. Därför är syftet att få eleverna att själva tänka efter och att aktivt ta ställning till de olika frågorna som ska behandlas. Ibland räcker det med att en person vågar visa sin åsikt. Det är första steget. Men att gå vidare och träna sig i att uttrycka sina åsikter och tankar är viktigt för känna delaktighet i samhället. Samtidigt är det viktigt och betydelsefullt att lära sig och att träna sig i att lyssna på andra.

Utöka lektionen genom att låta deltagarna välja ut andra personer i berättelserna och därmed diskutera fallen ur andras perspektiv.

Ett annat alternativ att gå vidare är att låta eleverna skriva färdigt berättelserna i grupp eller individuellt.

Idrott

Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.

Samhällskunskap

Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas.

Biologi

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av beroendeframkallande medel.

Svenska

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola.

Religion

Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

Hem- och konsumentkunskap

Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.

Här hittar du elevmaterial för lektionen

FLER ÖVNINGAR

Sant eller falskt

Övningen går ut på att ni i helklass eller i grupper går igenom ett antal frågor som berör falska eller sanna påståenden kring alkohol och dess risker.

 • 40-60 min
 • IDH, SH, BI, SV, RE, HK

Val, handling och konsekvens

Övningen bygger på att eleverna i smågrupper ska reflektera över ett verkligt fall, där en tonåring blir full och tappar självkontrollen.

 • 60 min
 • SH, BI, RE, HK

Vad skulle du säga?

Övningen bygger på situationer där en person hamnar i problem. Genom att ge eleverna chansen att ventilera sina åsikter i mindre grupper.

 • 40-60 min
 • IDH, SH, BI, SV, RE, HK

  Registrera din e-post för att få tillgång till materialet

  Ja tack, jag vill få relevant information från Prata Om Alkohol för att underlätta mitt arbete med skolans hälsofrämjande arbete.

  Integritetspolicy

  Cookietext

  Användarvillkor