Val, handling och konsekvens

Slide Många har prövat

Val, handling och konsekvens

KORT FAKTA OM ÖVNINGEN

 • 60 min
 • SH, BI, RE, HK
 • Ladda ner elevmaterialet (grön knapp till höger) och kopiera till dina elever. Ha även tillgång till A4-papper.
 • Syftet med övningen är att låta eleverna utveckla insikten om att individer som tänker kritiskt alltid överväger risker och konsekvenser i sitt beslutsfattande. Diskussionen förs inom ramen för begreppen val – handling – konsekvens.
 • Egna reflektioner - Gruppövning
 • Lektionslängd
 • Ämnen
 • Material & förberedelser
 • Syfte
 • Arbetssätt

LÄRARHANDLEDNING

I övningen får eleverna i smågrupper reflektera över ett verkligt fall, där en tonåring blir full och tappar självkontrollen.

Utifrån fallet ska eleverna sedan fundera på vilka val som har gjorts samt vilka handlingar och konsekvenser de fört med sig.

Steg 1

a) Inled med att berätta att ni ska arbeta med frågor som har att göra med val, handlingar och konsekvenser inom alkoholområdet.

b) Låt eleverna parvis intervjua varandra för att undersöka sin egen, familjens och kompisars attityd till alkohol.

Exempel på frågeställningar:

 • Dricker du alkohol?
 • Varför/Varför inte?
 • Tycker du att det är farligt att dricka alkohol? Varför/Varför inte?
 • Tänker du börja dricka? Varför/Varför inte?

c) Eleverna går i mindre grupper igenom fallet ”Valborgsmässoafton” och svarar på de tillhörande frågorna i elevmaterialet. Diskutera därefter följande frågor utifrån fallet.

 • Vilka val har Pelle gjort? (Exempel: spela tuff, status, osv.)
 • Vad har han gjort? (Exempel: druckit, gapat, trillat, osv.)
 • Hitta på vad som skall hända härnäst? (Exempel: ”storebrorsan tar med sig Pelle hem…”, ”Pelle hamnar i bråk…”, ”Pelle blir rånad…”, ”Pelle blir hämtad av polisen…”, ”Pelle blir omhändertagen av socialen…”, ”Pelle kvävs i sina spyor…”, ”Pelle ramlar i vattnet…”, osv.)

Steg 2

a) Fortsätt att diskutera fallet i mindre grupper men byt ut Pelle i berättelsen mot en tjej som heter Jasmine:

 • Vad har hon gjort för att bli så full?
 • Tror du att det blir några skillnader bara för att hon är tjej
 • Vilka skillnader då?
 • Vad händer härnäst?
 • Är det något som kan förändras i berättelsen om det är en tjej som hamnar i samma situation? Beskriv!

b) Be eleverna enskilt reflektera och anteckna det ni diskuterat och läst.

c) Diskutera sedan i helklass vad som händer när Pelle eller Jasmine kommer tillbaka till skolan efter helgen. Vilka är känslorna? (Exempel: cool, skam, tuff, ledsen, osv.)

d) Avslutningsvis diskuterar ni de frågor och funderingar som eleverna antecknat.

 • Vad har du lärt dig?
 • Hur kommer du att tänka och agera om du hamnar i en liknande situation i framtiden?

Människor förhåller sig till alkohol på olika sätt.

En del väljer att helt avstå, medan andra väljer att dricka vid olika tillfällen. Det kan till exempel ske vid större högtider som vid bröllop, till jul och nyår. Många njuter av ett gott vin eller en skummande öl i goda vänners lag varje helg. En del kanske till och med är vin- eller ölkännare med intresse för kulturen runt omkring dryckerna. Tyvärr är det också så att ett kraftigt alkoholintaget för många leder till missbruk, våld, sjukdom och för tidig död.

En trend är tydlig – till så gott som alla högtider ökar alkoholkonsumtionen. Det gör att valborg, midsommar, kräftpremiär, Lucia, jul, nyår är intressanta att ta upp i det alkoholförebyggande arbetet med ungdomar.

Låt eleverna skriva en fortsättning på berättelsen om Pelle eller Jasmine. För att utveckla resonemanget kan ni även byta högtid.

Arbeta vidare med samma frågor genom att välja ut några av de alternativ som eleverna kom fram till och dramatisera dem.

Idrott

Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.

Samhällskunskap

Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas.

Biologi

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av beroendeframkallande medel.

Svenska

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola.

Religion

Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

Hem- och konsumentkunskap

Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.

Här hittar du elevmaterial för lektionen

FLER ÖVNINGAR

Sant eller falskt

Övningen går ut på att ni i helklass eller i grupper går igenom ett antal frågor som berör falska eller sanna påståenden kring alkohol och dess risker.

 • 40-60 min
 • IDH, SH, BI, SV, RE, HK

En riktig kompis

Övningen bygger på ett antal situationer. Eleverna bildar mindre grupper och analyserar de olika situationerna utifrån en persons synvinkel.

 • 40-80 min
 • IDH, SH, BI, SV, RE, HK

  Registrera din e-post för att få tillgång till materialet

  Ja tack, jag vill få relevant information från Prata Om Alkohol för att underlätta mitt arbete med skolans hälsofrämjande arbete.

  Integritetspolicy

  Cookietext

  Användarvillkor