Sant eller falskt

Slide Många har prövat

Sant eller falskt

KORT FAKTA OM ÖVNINGEN

 • 40-60 min
 • IDH, SH, BI, SV, RE, HK
 • Välj att läsa högt i helklass eller kopiera upp elevmaterialet till deltagarna.
 • Syftet med övningen är att låta eleverna reflektera och diskutera kring vanliga myter om alkohol och dess påverkan på kropp och känslor. Dessutom ska övningen ge sakkunskap i ämnet.
 • Muntligt i helklass eller grupp.
 • Lektionslängd
 • Ämnen
 • Material & förberedelser
 • Syfte
 • Arbetssätt

LÄRARHANDLEDNING

Övningen går ut på att ni i helklass eller i grupper går igenom ett antal frågor som berör falska eller sanna påståenden kring alkohol och dess risker.

Eleverna får ta ställning till om de tror att påståendet är falskt eller sant. Därefter kan ni diskutera elevernas åsikter i förhållande till det rätta svaret som finns i lärarstödet.

a) Berätta för eleverna att ni ska diskutera falskt och sant om alkohol. Välj om du vill genomföra övningen i grupper eller helklass.

b) Dela därefter ut eller läs de påståenden som återfinns i elevmaterial. Svaren till påståendena hittar du i lärarstödet nedan.

c) Avsluta övningen med att diskutera följande frågeställningar:
– Finns det andra myter om alkohol som du känner till? Tror du att de är falska eller sanna?
– Hur och varför tror du att myter kring alkohol skapas?
– Myter har ibland använts i kampanjer mot alkohol. Vilka av de myter som vi pratat om under övningen tycker du skulle passa bra in i en sådan kampanj? Förklara varför!

Påståenden:

Alkohol påverkar individer på olika sätt!

Svar: Det är sant! Om någon dricker alkohol kommer det snabbt ut i kroppen via blodomloppet. Det inverkar på delar av hjärnan som hanterar tankeverksamheten och bedömningsförmågan. Alkohol gör att vi känner oss mer avslappnade och mindre hämmade. Den påverkar också de delar av nervsystemet som kontrollerar språket, koordinationen och synen. Detta sammantaget gör att vi känner oss snurriga, ostadiga och har svårt att fokusera vid omåttlig konsumtion av alkohol. Alkoholens påverkan på individen beror på mängd alkohol, personens storlek och vad han/hon har ätit. Mat i magen har en bromsande effekt och påverkar hur mycket alkohol som tas upp av blodet. Alkoholens påverkan beror även på vad personen i fråga har druckit och hur snabbt.

Kvinnor och män tar upp alkohol olika. Det beror på att alkoholen distribueras ut i kroppen via kroppsvätskan. Kvinnors kroppar innehåller generellt sätt mer kroppsfett och mindre vätska än mäns. Det betyder att alkoholkoncentrationen blir högre hos kvinnokroppar vid samma intag vilket gör att kvinnor tenderar att påverkas snabbare än män.

Vissa personer får sällan eller aldrig ”baksmälla”!

Svar: Det är falskt! Alla som dricker för mycket blir ”bakfulla” dagen efter. Symptomen för baksmälla är törst, illamående, trötthet och huvudvärk samt ökad känslighet för ljud och ljus. Det beror på att kroppen förlorar mycket vatten vilket orsakar uttorkning. Dessutom irriterar alkohol magen vilket kan leda till matsmältningsproblem, kväljningar och kräkningar.

En del kan dricka mer än andra utan att råka ut för svår baksmälla, men ALLAS kroppar reagerar vid överkonsumtion av alkohol. Levern kan till exempel inte ta hand om en för stor mängd alkohol på kort tid vilket gör att kroppen behöver längre tid på sig för att återhämta sig.

Somliga påstår att starkt kaffe, kall dusch eller kolsyrade drycker kan hjälpa mot baksmälla. Sanningen är att bara tid hjälper. Kroppen behöver mycket vatten och tid för levern gör sitt jobb.

De flesta tonåringar tycker att föräldrar som köper ut faktiskt gör fel!

Svar: Sant! Man kanske inte tror att tonåringar tycker att det är fel om föräldrarna köper ut men det gör de faktiskt. Förmodligen beror det på att tonåringar innerst inne vill att föräldrar sätter gränser. De behöver känna att någon säger stopp och talar om vad som är rätt och fel. (Källa: Alkoholkommittén)

Att dricka för att bli full skadar ingen!

Svar: Det är falskt! Att dricka mycket alkohol på en gång kan vara skadligt eftersom kroppen då inte kan ta hand om all alkohol. Skadeeffekten är dessutom större på ungdomar som växer än på äldre. Det finns INTE någon säker åldersgräns för när skadeeffekten är begränsad. För att skydda ungdomar som växer finns lagstadgade åldersgränser som förbjuder dem att köpa och konsumera alkohol.

Berusning ger fysiska effekter. Man känner sig sjuk, ser dubbelt, tappar koordinationen och förlorar lätt balansen. Att dricka alkohol påverkar också omdömesförmågan. Man blir känsligare och tar lätt felaktiga beslut eller säger saker man sen ångrar. Att dricka mycket på en enda gång kan leda till att man svimmar eller till och med dör.

Tonåringar som blir bjudna hemma vänjer sig vid alkohol på ett bra sätt!

Svar: Falskt! Forskning visar att de som blir bjudna hemma dricker mer än sina kamrater. Bland killar och tjejer som går i 9: an är det sex gånger vanligare att de som får dricka ur eget glas hemma blir fulla när de går ut. (Källa: Knut Sundell, docent i psykologi)

Människor är mer benägna att ta risker när de är fulla!

Svar: Sant! Alkohol påverkar vårt omdöme, vilket gör att personer som är alkoholpåverkade släpper sina hämningar och blir mer riskfyllda i sitt beteende. Följdfråga: Nämn några risker med att bli full?

Personer som dricker alkohol ofta, överdrivet och regelbundet kan få missbruksproblem!

Svar: Sant! Den som dricker överdrivet och regelbundet behöver dricka mer för att få samma effekt och detta leder bland annat till att personen löper större risk för att hamna i ett beroende och missbruk.

Låt eleverna ta med sig påståendena och svaren hem och be dem diskutera dem med sina föräldrar.

Idrott

Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.

Samhällskunskap

Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas.

Biologi

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av beroendeframkallande medel.

Svenska

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola.

Religion

Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

Hem- och konsumentkunskap

Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.

Här hittar du elevmaterial för lektionen

FLER ÖVNINGAR

Val, handling och konsekvens

Övningen bygger på att eleverna i smågrupper ska reflektera över ett verkligt fall, där en tonåring blir full och tappar självkontrollen.

 • 60 min
 • SH, BI, RE, HK

En riktig kompis

Övningen bygger på ett antal situationer. Eleverna bildar mindre grupper och analyserar de olika situationerna utifrån en persons synvinkel.

 • 40-80 min
 • IDH, SH, BI, SV, RE, HK

  Registrera din e-post för att få tillgång till materialet

  Ja tack, jag vill få relevant information från Prata Om Alkohol för att underlätta mitt arbete med skolans hälsofrämjande arbete.

  Integritetspolicy

  Cookietext

  Användarvillkor