Att ta beslut och vara ung

Slide Aldrig druckit

Att ta beslut och vara ung

KORT FAKTA OM ÖVNINGEN

 • 40 min
 • BI, BD, HK, SV, RE
 • Ladda ner elevmaterialet (grön knapp till höger) och kopiera så att det räcker till ett antal grupper.
 • Övningen syftar till att eleverna ska reflektera över vissa vardagliga beslut och tvingas till att tänka igenom hur omgivningen påverkar deras handlingar. Därmed ges möjlighet för eleverna att ta ställning till hur de i framtiden själva kommer att agera och tänka vid liknande situationer.
 • Personlig reflektion - Gruppdiskussion
 • Lektionslängd
 • Ämnen
 • Material & förberedelser
 • Syfte
 • Arbetssätt

LÄRARHANDLEDNING

Många av de beslut som vi behöver ta ställning till påverkas av andra. Det kan vara kamrater, syskon, föräldrar, Tv eller reklam.

Denna övning går ut på att eleverna ska fundera igenom ett antal vanliga beslut och vad som påverkat deras val samt vad de känner när beslutet väl har tagits.

a) Inled med att berätta att ni under denna övning ska diskutera och reflektera kring vardagliga beslut och i vilken utsträckning omgivningen påverkar handlingarna. Värm upp med att göra heta stolen: “Vilka påverkas av våra beslut”
– Det är skillnad mellan kompis och bästis.
– Jag tycker det är viktigt att ha många kompisar.
– Jag ger mina kompisar beröm.
– Jag tycker att jag har ett bra självförtroende.
– Jag vågar ta huvudrollen i mitt eget liv.

b) Dela ut elevmaterialet och låt eleverna individuellt eller i grupp diskutera de olika besluten och tillhörande ställningstaganden.

c) Diskutera sedan i helklass kring elevernas svar. Anteckna gärna det som kommer fram under samtalet.

d) Avsluta med att diskutera följande frågor:
– Ge exempel på beslut som du tycker att dina föräldrar ska ta åt dig respektive vilka beslut de inte ska ta åt dig!
– Hur gör du för att inte påverkas av andra i dina beslut?
– Är det enkelt att ta beslut utan att påverkas av andra?
– Vid vilka beslut tycker du att det är bra att lyssna på andra?
– Vilka personer är det som påverkar dina beslut mest? Diskutera olika exempel på personer och beslut!

Här hittar du ytterligare några förslag på ämnen för diskussion om val och situationer:

 • Åka på semester.
 • Klassresa.
 • Städa sitt rum.
 • Titta på TV.
 • Plocka bort efter middagen.
 • Få spela datorspel.
 • Med vem man får umgås.

Be eleverna skriva korta berättelser utan slut, baserade på olika situationer som diskuterats under övningen.

Låt eleverna läsa upp sina berättelser och diskutera sedan i helklass vad som händer härnäst i berättelsen och hur man kan agera för att lösa situationen.

Biologi

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av beroendeframkallande medel.

Bild

Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.

Hem- och konsumentkunskap

Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.

Svenska

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Religion

Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

Här hittar du elevmaterial för lektionen

FLER ÖVNINGAR

Kamratskap

Lektionen innehåller en inledande diskussion, en situationsövning och en summerande diskussion samt förslag till fortsatt arbete. Den relaterar till kamratskap i förhållande till alkohol.

 • 80 min (2 lektioner)
 • SH, RE, SV

Stärk ditt självförtroende

Denna lektion är uppbyggd kring en självförtroendeövning i smågrupper. I samtal om alkohol med ungdomar är det viktigt att de har en god självkännedom.

 • 40-60 min
 • SH, RE, SV

Positivt och negativt grupptryck

Denna övning går inte konkret in på kopplingen mellan grupptryck och alkohol, utan behandlar begreppet grupptryck mer generellt.

 • 30-40 min
 • SH, RE, SV

  Registrera din e-post för att få tillgång till materialet

  Ja tack, jag vill få relevant information från Prata Om Alkohol för att underlätta mitt arbete med skolans hälsofrämjande arbete.

  Integritetspolicy

  Cookietext

  Användarvillkor